Belangrijke personages uit het kerstverhaal

Meer weten over het kerstverhaal en de personages die in dit verhaal een belangrijke rol spelen? In het onderstaande overzicht vindt u o.a. meer informatie over Jezus, Maria en de drie wijzen uit het oosten.

Jezus
Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus Christus, de zoon van God. Jezus Christus werd ruim 2000 jaar geleden geboren in een stal in Bethlehem, een stad in Israel. De geboorte van Jezus Christus was al jaren eerder (in de tijd van het Oude Testament) aangekondigd door God, de Vader van Jezus. God beloofde dat Zijn Zoon zou komen, als vredevorst of verlosser van het kwaad. Uiteindelijk is Jezus geboren uit een mens (namelijk uit Maria), maar hij is door God naar de aarde gezonden en dus eigenlijk de zoon van God.jesus

Direct na de geboorte in de stal in Bethlehem kreeg Jezus bezoek van herders uit de omgeving en van drie wijzen (of sterrenkundigen) uit het Oosten. Daarna hebben Jozef en Maria Hem meegenomen naar Nazareth, een andere stad in Israel. In Nazareth is Jezus als kind opgegroeid. Hij bleek als kind erg wijs te zijn. Toen Jezus wat ouder was, kreeg hij twaalf leerlingen. Deze leerlingen noemen we ook wel de discipelen van Jezus.

Als volwassene is Jezus aan het kruis gestorven om hiermee de zonden van alle mensen in de wereld op zich te nemen. Deze gebeurtenis vieren we tijdens het Paasfeest. Als Jezus niet zou zijn geboren, had Hij ook niet aan het kruis kunnen sterven om onze zonden op zich te nemen. Zonder het Kerstfeest waren alle andere christelijke feestdagen er dus niet geweest.

Nadat Jezus Christus aan het kruis gestorven was om de zonden van alle mensen op zich te nemen, is hij na drie dagen weer opgestaan uit de dood. Volgens de overlevering laat God hiermee zien dat het christelijke geloof sterker is dan het kwaad in de wereld. In de periode na de opstanding uit de dood heeft Jezus nog veel tijd met zijn leerlingen doorgebracht. Daarna is hij teruggegaan naar God, zijn vader in de hemel. Deze gebeurtenis heet Hemelvaart.

Met Hemelvaart eindigde het leven van Jezus op aarde. Vlak nadat Jezus naar zijn Vader in de hemel was gegaan, heeft God de Heilige Geest uitgestort op aarde. Dit vieren we met Pinksteren en het was het begin van de christelijke kerk. Dit is het laatste belangrijke christelijk feest, maar tijdens het Pinksterfeest was Jezus zelf dus al niet meer op aarde aanwezig.

Maria
Maria speelt een belangrijke rol in de bijbel, ze is namelijk de moeder van Jezus. Maria was een jonge vrouw die woonde in Nazareth, een stad in Israel. Ze was verloofd met Jozef, een timmerman die van koning David afstamde. Net als Jozef stamde Maria af van koning David, een belangrijke koning uit de Bijbel.
Op een dag kreeg Maria bezoek van een engel (Gabriel) die haar vertelde dat ze een zoon zou krijgen die ze de naam Jezus moest geven. Maria was verbaasd over dit bericht omdat ze nog maagd was, maar ze nam de woorden aan en geloofde erin. Als snel merkte Maria dat ze inderdaad zwanger was. Volgens de overlevering is Maria dus zwanger geworden door de kracht van God, via de Heilige Geest.beeldje maria

Samen met Jozef moest Maria naar Bethlehem vanwege een volkstelling. Toen zij in Bethlehem waren, is Maria in de nacht bevallen van Jezus. Jezus werd geboren in een stal en Maria wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe. Maria heeft Jezus gebaard en kan dus worden gezien als de moeder van Jezus.  Na de geboorte van Jezus zijn Maria en Jozef naar de tempel in Jeruzalem gegaan, om Jezus aan God op te dragen. Daarna hebben ze Jezus meegenomen naar Nazareth, de stad waar zij ook leefden voor de geboorte van Jezus. In Nazareth is Jezus opgegroeid, bij Maria en Jozef. Toen Jezus twaalf jaar oud was, namen Maria en Jozef hem voor het eerst mee naar de tempel Jeruzalem.

Na het verhaald over de jeugd van Jezus wordt Maria nog enkele keren in de bijbel genoemd. De belangrijkste keer is in de geschiedenis van het Paasverhaal. Nadat Jezus aan het kruis is gestorven voor de zonden van alle mensen op aarde, gaat Maria naar het graf van Jezus om zijn lichaam in te smeren met olie. Jezus blijkt dan niet meer in het graf te zijn, omdat Hij is opgestaan uit de dood. Na de geschiedenis van het Paasverhaal wordt Maria in de bijbel niet meer genoemd. Het is dus niet bekend wanneer Maria precies is gestorven.

Jozef
Jozef was een timmerman die woonde in Nazareth, een stad in Israel. Hij stamde af van koning David, een bekende koning uit de bijbel. Jozef was verloofd met Maria. Op een dag kreeg Maria bezoek van een engel (Gabriel), die haar vertelde dat ze zwanger zou worden en een zoon zou krijgen, die ze de naam Jezus moest geven.

In dezelfde periode wilde de Romeinse keizer Augustus een volkstelling houden, hij wilde weten hoeveel mensen er precies in zijn rijk woonden. Alle inwoners van Nazareth moesten daarom naar hun geboortestad gaan om zich daar te laten inschrijven. Omdat Jozef uit Bethlehem kwam, ging hij samen met Maria naar Bethlehem, een andere stad in Israel. Het was een lange reis.

Toen Jozef en Maria in Bethlehem aankwamen, was Maria hoogzwanger. Ze verbleven samen in een stal en daar is in de nacht Jezus Christus geboren. Jozef was dus bij de geboorte van Jezus aanwezig. In de stal kregen Jozef en Maria bezoek van herders uit de omgeving en van drie wijzen uit het Oosten, die Jezus kwamen eren en cadeaus voor hem hadden meegenomen.

Nadat Jezus geboren was, zijn Jozef en Maria met Hem naar de tempel in Jeruzalem te gaan, om Jezus aan God op te dragen. Daarna hebben Jozef en Maria Jezus meegenomen naar Nazareth, de stad waar zij zelf woonden voordat Jezus werd geboren. In Nazareth is Jezus opgegroeid, bij Jozef en Maria. Jezus is dus eigenlijk een kind van God, maar Jozef kan worden gezien als Zijn aardse vader in de tijd dat Jezus op aarde leefde.

Toen Jezus twaalf jaar oud was, hebben Jozef en Maria Hem voor het eerst meegenomen naar de tempel in Jeruzalem. Na deze geschiedenis wordt de naam van Jozef niet meer genoemd in de bijbel. Het is dus niet duidelijk wanneer hoe oud Jozef is geworden en wanneer hij precies is gestorven.

Drie wijzen
De drie wijzen zijn drie wijze mannen afkomstig uit het Oosten. In de bijbel worden ze ook wel sterrenkundigen of magiërs genoemd. Ze hielden zich dus veel bezig met sterren en hadden in het Oosten van het land een bijzondere ster zien opgaan. Door deze ster wisten ze dat Jezus was geboren, de grote Joodse koning. Ze hadden de ster als teken gezien en wilden naar Jezus toe om Hem eer te bewijzen.

Herodes was op dat moment koning over het land en toen hij hoorde dat de drie wijzen op zoek waren naar een nieuwe koning die zou zijn geboren, werd hij ontzettend bang. Hij liet de drie wijzen in het geheim bij zich komen. Tegen de wijzen zei Herodes ze op zoek moesten gaan naar de nieuwe koning en dat ze het hem moesten laten weten als ze de nieuwe koning hadden gevonden.

Na hun bezoek aan Herodes reisden de drie wijzen verder en zo vonden zij het kindje Jezus in een stal in Bethlehem, samen met Jozef en Maria. Ze knielden neer voor Jezus en gaven Hem drie kostbare geschenken, namelijk mirre, wierook en goud. Er zijn veel afbeeldingen van deze gebeurtenis en ook in kerststallen zijn de drie wijzen vaak terug te vinden.

Nadat de wijzen een bezoek aan Jezus hadden gebracht, zijn ze teruggekeerd naar hun eigen land. Ze zijn op de terugweg niet langs koning Herodes gegaan, want God had hen in een droom gezegd dat dit gevaarlijk was. Toen Herodes hoorden dat de wijzen het land stiekem hadden verlaten, was hij woedend. Hij was bang dat Jezus de nieuwe koning zou worden en dat hij zijn macht zou kwijtraken.

Gerelateerde artikelen:
* Het Kerstverhaal
* Moderne kerstviering in Nederland en het Westen
* Wat is Kerst?